Graveta 20-35

   

Granulometria: de 20 mm a 35 mm.

Habitualment es coloca com a sub-base en paviments, material de drenatge o com a rebliments complicats, ja que no necessita compactació.