Gravilla canto rodó 12-20

   

Granulometria: de 12 mm a 20 mm.

És la més freqüentment utilitzada en jardineria de les nostres graves, tant en zones transitables com no.