Arena 0-4 50% Fina

   

Granulometria: de 0 mm a 4 mm.

Manté una proporció compensada entre fins i granulars. Ideal per a morter en feines de paleta per la seva elevada pastositat i elasticitat.