Arena rentada 0-6

   

Granulometria: de 0 mm a 6 mm.

Compensada en fins i granulars fins a 6 mm. Especialment pensada per a microformigó projectat (Gunite), paviments autonivellants o com a rebliment, posat en sec sota del terratzo.