Ull de perdiu 4-6

   

Granulometria: de 4 mm a 6 mm.

És freqüent la seva aplicació com a sòl transitable en parcs i jardins, per la seva alta capacitat drenant i el seu aspecte polit.